Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/sodurado/public_html/page.php on line 66
   Filosofie
   Lesprogramma
   Exameneisen
   Geschiedenis
   Cursussen voor
bedrijven & onderwijs
   Contact
   Nieuws
   Sport & Gezondheid
   Vechtsport &
Zelfverdediging
   Zelfverdediging &
Justitie
 
> FILOSOFIE <
Hoewel sodurado een behoorlijk heftige verdedigingsstijl is, zijn de opzet en de gedachtegang erachter absoluut conflictvermijdend. Sodurado gaat uit van het standpunt dat zelfverdediging begint met het vermijden van een conflict en in het onderwijs van de sport wordt eveneens aandacht besteed aan het beheersbaar houden van een conflict. Fysieke verdediging is een absoluut laatste redmiddel. Alleen wanneer er een leven of de gezondheid ernstig in gevaar komt is fysiek geweld een uitweg. Dé belangrijkste reden hiervoor is het sparen van het eigen geweten met direct daarop volgend eventuele juridische consequenties (zie rubriek zelfverdediging en justitie).

Waarom dan tóch een verdedigingssport?
De reden om te gaan sporten is voor iedereen verschillend. Dé reden om een verdedigingssport te gaan doen is het vergroten van het gevoel van eigen veiligheid. Door je veilig te voelen kun je de omgeving beter vertellen wat jij vindt en waar jouw grenzen liggen. Anderen overtuigen door middel van argumenten en geen dreigementen, je niet laten intimideren door een dreigende houding, maar je mening blijven volhouden ondanks eventuele dreigementen van tegenstanders.
Naast zijn functie als fysieke uitlaatklep bevordert sodurado dit gevoel van veiligheid al in een vroeg stadium. De nadruk ligt niet op vechten, maar op omgaan met agressie in de ruimste zin. Verdediging begint met het verwerven en bepalen van een eigen plek in de maatschappij, die bestaat uit school, thuis, werk en het openbare leven in al zijn aspecten.

Toepassing op verschillende doelgroepen
Vanaf hun derde levensjaar kunnen kinderen al op sodurado. In dit vroege stadium is het nutteloos met termen als hierboven genoemd te gaan werken. Voor de jongste beoefenaars is het van groot belang dat ze lekker in hun vel groeien. Het verkennen en vergoten van de mogelijkheden van hun eigen lichaamsmogelijkheden is hiervoor vaak hét middel. In het leerproces worden spelenderwijs zaken als het verschil tussen links en rechts, tellen, het ontwikkelen van fijnere motoriek, benoemen van delen van het lichaam, termen als hinkelen, springen, huppelen en de basis van sociale omgang en het functioneren in groepsverband en volgens regelgeving meegenomen. De zelfverdedigings-oefeningen beperken zich tot stoeivormen en worpen en grepen, zoals we dat in het judo ook kennen. Licht acrobatische oefeningen in twee of meertallen bevorderen daarbij ook nog eens het gevoel voor evenwicht.

Op iets latere leeftijd (vanaf 6 jaar, groep 3) gaat het speelse karakter over in het serieuzere trainen. De uitgangspunten blijven gehandhaafd, maar worden op minder speelse manier overgedragen. Verantwoordelijkheid voor elkaar komt daar nog bij. De aangeleerde technieken voor zelfverdediging blijven echter veilig, wat wil zeggen dat kinderen wel leren hoe zich te verdedigen, maar met verantwoordelijkheid voor degene tegen wie ze zich verdedigen. Zijdelings wordt ingespeeld op situaties zoals die zich in de praktijk (school, buitenspel, openbaar vervoer, enz...) kunnen voordoen.

 

dinsdag 11 december 2018
   Schoolkinderen meer in beweging.
   Verassend goed op het examen!
   Nieuw seizoen is weer begonnen
   Uitbreiding onderwijs-inzet Sodurado
   Afsluitende examens gehouden.
   NIEUW! 'Toezicht door leerlingen'-trainingen door Sodurado Nederland.
   Sodurado Nederland start 'rode bandcursus'.
   Sodurado toegepast in Nederlands onderwijs
  Foto Gallery
  Produkten
  Print & Play
 
© 2004 ViDesign. All rights reserved.